Logo

Denet ve Kıyı Yapıları Servisi

Denet ve Kıyı Yapıları Servisi’nin Görevleri
 • Nöbet hizmetleri
 • Liman Çıkış Belgesi işlemleri
 • Seyir izin belgesi işlemleri
 • Gemi yanaşma izni (ordino) işlemleri
 • Dalış İzinleri
 • İntikal İzinleri
 • Sportif Faaliyet İzinleri
 • Tecrübe Seyri İzinleri
 • Turistik Faaliyet İzinleri (Tenezzüh)
 • Yüzer Lokantalar Faaliyet İzinleri
 • Seferden men veya seferden men fekkine dair işlemler
 • Acente motorları izin işlemleri
 • Turizm amaçlı teknelerin güzergâh onay işlemleri
 • Yakıt Alım Defteri (ÖTV) işlemleri
 • İdari tahkikat
 • İdari yaptırım kararları
 • Deniz kazaları
 • Deniz kirliliği işlemleri
 • UKOME, Valilik, Mülki İdare Amirliği, Güvenlik Komisyonu toplantıları
 • Gemi demir ücret işlemleri
 • Gemilere tamir-bakım izni işlemleri
 • Çalıntı tekne takip işleri
 • Su sporları/sportif faaliyet işlemleri
 • Kıyı yapıları yapım talebi işlemleri
 • Kıyı yapıları işletme izin talebi işlemleri
 • Ahşap iskele yapım talepleri
 • Hat izni işlemleri
 • Liman Tesisleri Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kuralları (ISPS) Değerlendirme/Plan denetim ve onayları, Yıllık Vize Denetimleri.
 • Yetki alanımızda yapılacak kıyı ve gemi denetim işleri
 • Gazdan Arındırma İzinleri
 • Teknik Niteliğini Kaybetmiş Gemiler
 • Batık İşlemleri,
 • Gemi (Yerinde) Söküm İzinleri
 • Servis Dışı/sahipsiz/seferden menli gemiler
 • AAKKM / Kaza Bildirimleri
 • Yakıt Alım Bildirimleri
 • Yerel Deniz Trafiği Rehberi Uygulamaları
 • Liman Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.