Logo

Gemi Sörvey Kurulu

Gemi Sörvey Kurulu’nun Görevleri
 • Bayrak Devleti Kontrol işlemleri,
 • Liman Devleti Kontrol işlemleri,
 • Türk Bayraklı gemilerin sörveyini yaparak, Ulusal ve Uluslararası mevzuatlarla belirlenmiş olan tüm sertifika işlemleri,
 • Gemilerin ölçümü, teknik kütük kayıt işlemleri
 • Denize Elverişlilik Belgesi ile gemi belgeleri kontrol ve denetimi ile belge tanzimleri. 
 • 2581 Sayılı Teşvik Kanunu İşlemleri, 
 • Yurt Dışına Çıkacak Türk Bayraklı Ticari Gemilere Ön Sörvey işlemleri, 
 • Gemi ve Su Araçları İçin inşa ve tadilata başlamadan önce İnşa veya Tadilat İzin İşlemleri,
 • İnşa veya Tadilat İzin Belgesi Almış Gemilerin Periyodik Kontrol işlemleri,
 • Gemilere stabilite bookleti hazırlanmasına yönelik meyil tecrübelerine katılmak,
 • Römorkörlerin yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan çeki testlerine katılmak.
 • Gezi Tekneleri ve Gemi Teçhizatları İçin üreticilere yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi işlemleri,
 • Tekne üreticilerine üretici kodu verilmesine yönelik denetim işlemleri,
 • Gemi ve Su Araçlarına Ait Plan, Booklet ve Dokümanların Onaylanması işlemleri,
 • Gemilerin sicilden terkini için rapor hazırlanması işlemleri, 
 • Gemi ve Deniz Araçlarında Bulundurulacak Can Kurtarma Salları, Can Kurtarma
 • Filikaları veya Can Kurtarma Donanımları ile Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları İçin Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi işlemleri,
 • Yedekli Seyir İşlemleri,
 • Boğaz Geçişi Yapan Gemi ve Deniz Araçlarının Arıza, kaza vs. Durumlarında
 • “Arıza Sörvey Raporu”/ “Kaza Sörvey Raporu” işlemleri,
 • Tam Boyu 300 Metre ve Üzeri Gemiler, Toplam Yedek Boyu 300 Metre ve Üzeri
 • Yedekli Boğaz Geçişi Talebinde Bulunulan Gemilerle İlgili Türk Boğazları Gemi/Yedekli Geçiş Kurallarını Belirleme işlemleri,
 • Profesyonel Sualtı Adamları Sınavı ve Teçhizat Muayene İşlemleri,
 • Gemi Söküm İşlemleri.
 • Yurt dışında tutulan gemilere ve kabotajda çalışan yolcu/tanker gibi gemilere program dışı denetim yapmak.
 • Gemi ve şirket bazında, ISM Code Denetimleri ile Uygunluk Belgesi işlemleri,
 • Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları denetim işlemleri,
 • Kılavuz kaptan ve tayfa sınav işlemleri,
 • Gemi adamlarına yönelik eğitim kurumlarını denetleme işlemleri,
 • Çeki/Yedekleme işlemleri
 • Sürekli Özel Kayıt Belgesi(CSR) Düzenleme İşlemleri
 • Sürekli Özel Kayıt Belgesi(CSR) 3 Aylık İstatistik Çalışması
 • İdare tarafından verilen diğer görevler.
Gemi Sörvey Kurulu’nun İşlemleri
Sayfa içeriği güncelleniyor.