Logo

Personel ve Destek Hizmetleri

Personel ve Destek Hizmetleri Servisi’nin Görevleri

 • Personelin; izin, atama, görevlendirme, özlük işlemleri,
 • Elektronik ortamda şifre iptal ve yetki tanımlama işlemleri,
 • Göreve başlama/ayrılma/tebliğ/tebellüğ işlemleri,
 • Taşınır işlemleri,
 • Bütçe, ödemeler, maaşlar/sosyal yardımlar/tazminatlar/sgk işlemleri
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlemleri
 • Bekçi-güvenlik hizmetleri
 • Afet ve acil durum işlemleri,
 • Hizmet içi eğitim işlemleri
 • Döner sermaye işletmesi ile ilgili işlemler
 • Genel evrak işlemleri
 • Arşiv işlemleri
 • Hizmet alım işlemler
 • TODAİE nin düzenlediği eğitim faaliyetlerine katılacak personel işlemlerini koordine etmek,
 • Üniversite öğrencilerinin staj hizmetlerine ilişkin işlemlerini koordine etmek,
 • Yargı kararlarını takip etmek ve ilgili işlemleri yürütmek
 • Personelin; disiplin cezaları, mal beyanları, pasaport işlemleri, sicil dosyaları, emeklilik işlemleri, kimlik kartı işlemleri, başka kurumlara nakil ve dosya devri işlemlerini yapmak,
 • Lojman taleplerini işlemleri
 • Personelinin izin ve rapor işlemlerinin takibi
 • Aylıklı ve Aylıksız izinler, Yurtdışı izinler, Doğum izni ve Askerlik izinlerinin onayını almak
 • Personel giriş çıkış imza föy takibi
 • Personel nakil bildirim işlemleri,
 • Arazi tazminatları ödemeleri
 • Mahkeme kararları ile oluşan kişi borç/alacak işlemleri
 • Yurtdışı geçici görev yollukları, Sürekli görev yollukları ile ilgili işlemler
 • Aile durum bildirimi ve aile yardım bildirimleri
 • Yıl sonunda taşınır mallara ait yıl sonu işlemleri
 • Bütçe işlemleri (ödenek talep, takip , planlama, bütçe hazırlama,3’er aylık ve yıllık Bütçelerin hazırlanması
 • Aylık tablolar, Nakit talep formu, harcamalar tablosu hazırlanması ve bakanlığa bildirilmesi.
 • Mühür işlemlerinin takibi.
 • Resmi posta pulu tedarik işlemleri
 • Her türlü ilan giderleri (resmi ilanlar ve ödemeleri)
 • Elektrik, jeneratör ve UPS işleri bakım onarım ve takibi.
 • Bilgi İşlem  işlemleri.
 • Elektronik Cihazların donanımsal işlemleri, dağılımı ayarlanması ve kurulumu.
 • Belgenet elektronik belge yönetim sistemi.
 • Taşınır kayıtlar, ayniyat deposu  malzeme talep giriş çıkışlar.
 • WEB sitemizin güncellenmesi.
 • IP telefon ve santral sistemlerinin yetki ve local işlemleri.
 • Temizlik Firması (uyum sosyal)  işlemleri
 • Araç kiralama  işlemleri
 • Elektronik kapı parmak izleri geçişler ve programın takibi.
 • Numaratör sistemi kontrol ve takibi.
 • Güvenlik kamera kayıt sistemi ve kontrolü.
 • Özel güvenlik hakkındaki tüm yazışmalar.
 • Güvenlik Nöbet Çizelgesini hazırlanması.
 • Güvenlik yenileme Eğitim ve Kurslar (Atışlar ,Silah Ruhsatları ve  çalışma izni).
 • Koruma planları.
 • Kaptan Talimatları
 • Detay –Özel-Milli Alarm ve Alarm tedbirleri – sefer görev emirleri – Sabotaja karşı koruma planları ve yönerge işlemleri
 • Afet ve Acil durum Plan işlemleri
 • Liman Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.