Logo

Gemi Sicil Müdürlüğü

Gemi Sicil Müdürlüğünün Görevleri
 • Milli Gemi Sicil İşlemleri
 • Türk Uluslararası Gemi Sicil İşlemleri
 • İnşa sicil işlemleri
 • Geçici bayrak çekme işlemleri
 • Bağlama Kütüğü işlemleri
 • Mal varlığı araştırması işlemleri
 • Gemi siciline müteallik takyidat, şerh, yetkili makam kararlarının işlenmesi, gerektiğinde diğer ilgili servis/servislere bilgi vermeye dair işlemleri
 • Kütük Kayıt Örneği Düzenleme İşlemleri
 • Sahiplik Belgesi İşlemleri.
 • İnşa Halindeki Gemi/Deniz Araçlarının Geçici Tescil/Satış /Terkin İşlemleri Yapılması
 • Mevzuat İhlalleri İle İlgili Savcılığa Suç Duyurusunu Yapmak
 • TUGS’a Tescil Edilecek Gemilerin Bayrak Şahadetnamesi İle İlgili Konsolosluk Yazışmaları
 • TUGS’a kayıtlı Gemilerin Her Yılın Ocak (01-31) / Temmuz (01-31) Aylarında Yapılan TUGS Tonaj Harcı İşlemleri
 • Satış, Terkin ve Cins Değişimi Sırasında ÖTV işlemleri
 • Sicil/Bağlama Kütüğü Nakilleri
 • Gemi Sicil Kayıtlarına Konan İpotek v.s. İşlemlerinin Tescil ve Terkini, Zeyilname işlemleri,
 • TUGS/Milli Sicil/Bağlama Kütüğü’nde Kayıtlı Gemilerin Tescil/Satış/Terkin
 • Bağlama Kütüğü Ruhsatname Vize İşlemleri
 • Bağlama Kütüğü Resen Kayıt
 • Milli Gemi Sicil Bayrak Şahadetnamesi İşlemleri (Bare-Boat)
 • Sicil Kayıtlarının Sisteme Aktarılması/Takyidatların Yüklenmesi
 • 20 yıldır İşlem Görmeyen Gemilerin Terkin İşlemleri
 • İsim Onayı İşlemleri (ilk tescil, isim değişikliği)
 • Mahkeme ve İcra Yolu İle satın Alınan Gemilerin Tescil İşlemleri
 • Nakil İşlemi Nedeniyle Tescil İşlemleri.