Logo

Görevlerimiz

TEMEL GÖREV VE HİZMETLERİMİZ

 • Türk Bayraklı gemilerin ölçümünü yaparak Ulusal ve Uluslararası kurallara göre belgelerini düzenlemek. 
 • Türk Bayraklı gemilerin sicil kayıtlarını tutmak.
 • Türk Bayraklı gemileri “Bayrak Devleti” olarak, denetlemek. 
 • Yabancı Bayraklı gemileri “Liman Devleti” adı altında denetlemek.
 • Denizlerimizde yapılacak olan “Kıyı Yapıları” için Bakanlığımıza görüş bildirmek.
 • Kıyı Yapılarının “İşletme İzinleri” için Bakanlığımıza görüş bildirmek.
 • İşletme İzni kapsamında kıyı yapılarının kontrol ve denetimini yapmak.
 • Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS)  uyarınca, liman tesislerinin; onaylı “Güvenlik Planı” kapsamında denetimlerini yapmak.  
 • Gemilerde çalışmak isteyen Türk Vatandaşlarının Gemiadamı Cüzdanı ve Yeterlik Belgesine dair sicillerini tutmak, sınavlı veya sınavsız terfileri ile diğer işlemlerini yapmak. 
 • Denizde Can ve Mal Güvenliğinin temini bakımından denizcilere gerekli uyarıları yapmak.
 • Denizde meydana gelen önemli olaylarla ilgili gerekli olan idari tahkikat işlemlerini yapmak.
 • Gemilere verilecek olan Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış yakıt işlemlerini yapmak.
 • Liman tesislerine yanaşacak veya buralardan ayrılacak olan Türk ve Yabancı bayraklı gemilerin yanaşma ve ayrılma izinlerini vermek.